Място: салона на читалище Раковски в кв. Лозенец, ул. Бисер 2. Време: 7 февруари, неделя, 18.00 ч. Вход: свободен.