Организаторите на „Шумен-бард 2012” уведомяват, че в определения срок са подали заявки за участие, както следва (по азбучен ред):

Александър Кузнецов

Антон Костадинов

Бойко Георгиев

Бойчо Иванов

Валери Грешков

Виктор Макаров

Владислав Кайзеров

Геновева Цандева

Георги Земеделски

Данчо Йорданов

Емил Ангелов

Желю Стоянов

Милен Тотев

Петко Савов

Пламен Цонев

Румен Спасов

Славимир Генчев

Тодор Андонов

Христо Граматиков.

Всички кандидати са допуснати до участие във фестивала, въпреки, че някои от тях не се включват в повечето предвидени в програмата концерти, каквото беше желанието на организаторите.

За неподали в определения срок заявки не се поемат никакви ангажименти.

Напомняме на участниците, че разходите за пътуване ще се покриват само срещу редовно издаден билет за автобус/влак или актуална фактура за гориво.

Обръщаме се към участниците с молба по възможност да пристигнат в Шумен до 14 ч., тъй като в 14,30 се предвижда шествие, а в 15 ч. започва концертната програма на фестивала.